dechtárstvo

Text hesla

dechtárstvo — výroba dechtu (nazývaného aj smola) ako vedľajšieho produktu pri výrobe drevného uhlia, t. j. tepelným rozkladom štiepaného ihličnatého dreva alebo brezovej kôry bez prístupu vzduchu v jamách alebo v milieroch. Ako špecifická výroba je dechtárstvo doložené už vo veľkomoravskom období a zachované názvy osád (Gemerské Dechtáre, Smolenice, Smolník a i.) svedčia o jeho rozšírení. Tradičné dechtárstvo sa udržalo na Záhorí a v Gemeri v súvislosti s brdárstvom do 20. stor. (decht sa používal na prípravu kolomaže používanej na smolenie dratvy spájajúcej jednotlivé lúče brda).

Zverejnené v máji 2003.

Dechtárstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dechtarstvo