de visu

Text hesla

de visu [dé vízú; lat.] — nahliadnutím, prezretím; z videnia.

Text hesla

de visu [dé vízú; lat.] — nahliadnutím, prezretím; z videnia.

Zverejnené v máji 2003.

De visu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/de-visu