de duobus malis minus est semper eligendum

Text hesla

de duobus malis minus est semper eligendum [dé -ó- -lís éli-; lat.] — z dvoch ziel si vždy treba vyberať to menšie (Tomáš Kempenský: O nasledovaní Krista, 3. kniha, 12. kapitola, 2. časť). V gréckom origináli vyjadril myšlienku už Aristoteles (Etika Nikomachova, 5. kniha, 7. kapitola, 1131b).

Zverejnené v máji 2003.

De duobus malis minus est semper eligendum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/de-duobus-malis-minus-est-semper-eligendum