Darling

Text hesla

Darling [dályn] — rieka vo východnej Austrálii, najvýznamnejší, pravostranný prítok rieky Murray; dĺžka okolo 2 735 km, plocha povodia 650 000 km2, priemerný ročný prietok v ústí 113 m3/s (rozkolísané prietoky v závislosti od množstva zrážok). Pramení na západných svahoch hrebeňa New England (Veľké predelové vrchy) ako rieka Severn a postupne mení názov na Dumaresq, Macintyre a Barwon, od ústia prítoku Bogan má názov Darling. Preteká polopúšťovými oblasťami Nového Južného Walesu, ústi pri meste Wentworth. Rieka je čiastočne splavná, je využívaná na zavlažovanie, jej vodami je zásobované mesto Broken Hill.

Zverejnené v máji 2003.

Darling [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/darling