Dan

Text hesla

Dan

1. skratka Knihy proroka Daniela (→ Daniel);

2. meno jedného z dvanástich synov biblického Jákoba;

3. jeden z dvanástich biblických kmeňov Izraela, ktorý svoj pôvod odvodzuje od Jákobovho syna Dana; pochádzal z neho napr. aj známy hrdina Samson.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 6. júna 2018.

Dan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dan