cytotoxicita

Text hesla

cytotoxicita [gr.] — schopnosť škodliviny poškodiť živú bunku, pričom škodlivinou sú rôzne fyzikálne faktory a chemické látky, ktoré pôsobia deštrukčne na bunkové membrány, DNA (genotoxické faktory) alebo na proteíny (proteotoxické faktory). Podobne môžu pôsobiť aj cytotoxické bunky, komplement, perforíny a iné biologické látky.

Zverejnené v júli 2001.

Cytotoxicita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cytotoxicita