cytotaxíny

Text hesla

cytotaxíny [gr.] — chemotaktické faktory; látky vyvolávajúce chemotaktický pohyb buniek; → chemotaxia.

Text hesla

cytotaxíny [gr.] — chemotaktické faktory; látky vyvolávajúce chemotaktický pohyb buniek; → chemotaxia.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Cytotaxíny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cytotaxiny