cytoplazmatická samčia sterilita

Text hesla

cytoplazmatická samčia sterilita — porucha vo vývine peľu pri rastlinách spôsobená agensom prenášaným mimojadrovou dedičnosťou, ktorým sú plazmidy prítomné v mitochondriách rastlinných buniek. Normálny vývin peľu môžu v prítomnosti plazmidov navodiť špecifické gény, tzv. reštaurátory fertility.

Zverejnené v júli 2001.

Cytoplazmatická samčia sterilita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cytoplazmaticka-samcia-sterilita