cytoplazmatická polyedria

Text hesla

cytoplazmatická polyedria — choroba hmyzu spôsobená vírusmi, ktoré sú v základnej cytoplazme črevných buniek. Vyskytuje sa napr. pri druhu mníška veľkohlavá (Lymantria dispar).

Zverejnené v júli 2001.

Cytoplazmatická polyedria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cytoplazmaticka-polyedria