cytolýza

Text hesla

cytolýza [gr.] — rozpad buniek, ktorého bezprostrednou príčinou je strata prirodzenej schopnosti cytoplazmatickej membrány zabraňovať voľnej výmene látok medzi bunkou a vonkajším prostredím.

Cytolýzu môžu vyvolávať toxické látky (cytolyzíny) produkované rôznymi druhmi baktérií. Ich účinkom sa narúša štruktúra cytoplazmatickej membrány a nastáva strata jej permeability. Následkom neregulovaného vstupu vody dovnútra bunky zväčšuje bunka svoj objem, až nakoniec praskne, pričom sa do okolia uvoľní jej vnútorný obsah pôvodne ohraničený cytoplazmatickou membránou.

Text hesla

cytolýza [gr.] — rozpad buniek, ktorého bezprostrednou príčinou je strata prirodzenej schopnosti cytoplazmatickej membrány zabraňovať voľnej výmene látok medzi bunkou a vonkajším prostredím.

Cytolýzu môžu vyvolávať toxické látky (cytolyzíny) produkované rôznymi druhmi baktérií. Ich účinkom sa narúša štruktúra cytoplazmatickej membrány a nastáva strata jej permeability. Následkom neregulovaného vstupu vody dovnútra bunky zväčšuje bunka svoj objem, až nakoniec praskne, pričom sa do okolia uvoľní jej vnútorný obsah pôvodne ohraničený cytoplazmatickou membránou.

Zverejnené v júli 2001.

Cytolýza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cytolyza