cytogenetika

Text hesla

cytogenetika [gr.] — odbor genetiky zaoberajúci sa cytologickým skúmaním dedičných faktorov, najmä mikroskopickým skúmaním chromozómov. Súčasné metódy in situ hybridizácie nukleových kyselín umožňujú aj mikroskopické pozorovanie lokalizácie jednotlivých génov v chromozómoch.

Text hesla

cytogenetika [gr.] — odbor genetiky zaoberajúci sa cytologickým skúmaním dedičných faktorov, najmä mikroskopickým skúmaním chromozómov. Súčasné metódy in situ hybridizácie nukleových kyselín umožňujú aj mikroskopické pozorovanie lokalizácie jednotlivých génov v chromozómoch.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Cytogenetika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cytogenetika