cytoanastomóza

Text hesla

cytoanastomóza [gr.] — prirodzené spojenie buniek. Vzťahy medzi bunkami sú usporiadané podľa funkcie tkaniva; odlišujú sa v obsahu medzibunkovej hmoty, v tvare styčných plôch a výskytom špeciálnych útvarov (desmosom, tigh junction, nexus), ktoré spevňujú spojenie buniek. Význam spojení nie je len z hľadiska ich pevnosti, ale aj transportu látok medzi susednými bunkami (invaginácia membrán susedných buniek – interdigitácia).

Zverejnené v júli 2001.

Cytoanastomóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cytoanastomoza