cyklický kvet

Text hesla

cyklický kvet, flos cyclicus — kvet so všetkými kvetnými orgánmi v kruhoch okolo jeho vertikálnej osi. Orgány jedného kruhu sú rovnako vzdialené od stredu kvetu (napr. čeľaď kapustovité). Opak: acyklický kvet.

Popis ilustrácie

A – kvetný diagram B – kvet C – kvet po odstránení kališných a kvetných lupienkov

Zverejnené v júli 2001.

Cyklický kvet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cyklicky-kvet