Čukotská plošina

Text hesla

Čukotská plošina — rozsiahla okrajová podmorská plošina v Severnom ľadovom oceáne v Kanadskej panve. Predstavuje terasu s plochým povrchom. Vznikla poklesnutím časti Čukotského šelfu, od ktorého je oddelená strmým svahom.

Zverejnené v máji 2003.

Čukotská plošina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cukotska-plosina