Cousin, Jean st.

Text hesla

Cousin, Jean, st., aj Jehan, nazývaný aj otec (francúzsky le père), okolo 1500 alebo po 1490 pravdepodobne Soucy, metropolitný región Burgundsko-Franche-Comté, departement Yonne – okolo 1560 alebo 1561 Paríž — francúzsky renesančný maliar, kresliar a návrhár, otec Jeana Cousina ml. Pred rokom 1540 sa odsťahoval do Paríža, kde pracoval na objednávkach pre kráľovský dvor a vysokú svetskú a cirkevnú šľachtu. Okrem tabuľových malieb (Eva prima Pandora, 40. roky 16. stor.) vytváral aj návrhy na gobelíny, rytiny, sochárske diela, vitráže i nábytok. Bol hlavným predstaviteľom klasicizujúceho prúdu vo francúzskom renesančnom umení v 40. a 50. rokoch 16. stor. Bol ovplyvnený umením druhej fontainebleauskej školy i nizozemskými romanistami. V roku 1560 publikoval teoretický spis Kniha o perspektíve (Livre de Perspective). Až do 20. stor. bola tvorba Jeana Cousina st. a jeho syna Jeana Cousina ml. vnímaná ako dielo jedného umelca, čo viedlo k určitým zmätkom, ktoré čiastočne odstránili archívne výskumy.

Text hesla

Cousin, Jean, st., aj Jehan, nazývaný aj otec (francúzsky le père), okolo 1500 alebo po 1490 pravdepodobne Soucy, metropolitný región Burgundsko-Franche-Comté, departement Yonne – okolo 1560 alebo 1561 Paríž — francúzsky renesančný maliar, kresliar a návrhár, otec Jeana Cousina ml. Pred rokom 1540 sa odsťahoval do Paríža, kde pracoval na objednávkach pre kráľovský dvor a vysokú svetskú a cirkevnú šľachtu. Okrem tabuľových malieb (Eva prima Pandora, 40. roky 16. stor.) vytváral aj návrhy na gobelíny, rytiny, sochárske diela, vitráže i nábytok. Bol hlavným predstaviteľom klasicizujúceho prúdu vo francúzskom renesančnom umení v 40. a 50. rokoch 16. stor. Bol ovplyvnený umením druhej fontainebleauskej školy i nizozemskými romanistami. V roku 1560 publikoval teoretický spis Kniha o perspektíve (Livre de Perspective). Až do 20. stor. bola tvorba Jeana Cousina st. a jeho syna Jeana Cousina ml. vnímaná ako dielo jedného umelca, čo viedlo k určitým zmätkom, ktoré čiastočne odstránili archívne výskumy.

Zverejnené 20. januára 2021.

Cousin, Jean st. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cousin-jean-st