Cousin, Jean ml.

Popis ilustrácie

Adorácia pastierov, Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

Cousin, Jean, ml., nazývaný aj syn (francúzsky le fils), okolo 1525 Sens – okolo 1595 Paríž — francúzsky maliar, rytec, návrhár, významný predstaviteľ manierizmu, syn Jeana Cousina st. Vyučil sa v otcovej dielni a pôsobil ako maliar a návrhár. Bol považovaný za výnimočného kresliara (porovnávaný s A. Dürerom). V roku 1568 vytvoril originálne ilustrácie (emblémy a alegórie) v Knihe o Fortúne (Livre de Fortune, vydaná 1584). V roku 1571 vydal teoretický spis zameraný na proporcie a anatómiu ľudského tela Kniha o portrétovaní (Livre de Pourtraicture), na ktorom začal pracovať pravdepodobne už jeho otec a ktorý mal významný vplyv na francúzskych umelcov 17. stor. Až do 20. stor. bola tvorba Jeana Cousina st. a jeho syna Jeana Cousina ml. vnímaná ako dielo jedného umelca.

Zverejnené 20. januára 2021.

Cousin, Jean ml. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cousin-jean-ml