Corrib

Text hesla

Corrib [ko-], anglicky Lough Corrib, írsky Loch Coirib — jazero v západnom Írsku; plocha 176 km2 (najväčšie jazero štátu, 2. najväčšie na ostrove Írsko), dĺžka 44 km, maximálna šírka 16 km, maximálna hĺbka 46 m.Do jazera ústi viacero riek (najväčšia Clare), vyteká z neho rieka Corrib, ktorá ústi do Galwayského zálivu (Atlantický oceán); početné ostrovy. Podzemné aj povrchové spojenie s jazerom Mask; vodné športy.

Text hesla

Corrib [ko-], anglicky Lough Corrib, írsky Loch Coirib — jazero v západnom Írsku; plocha 176 km2 (najväčšie jazero štátu, 2. najväčšie na ostrove Írsko), dĺžka 44 km, maximálna šírka 16 km, maximálna hĺbka 46 m.Do jazera ústi viacero riek (najväčšia Clare), vyteká z neho rieka Corrib, ktorá ústi do Galwayského zálivu (Atlantický oceán); početné ostrovy. Podzemné aj povrchové spojenie s jazerom Mask; vodné športy.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Corrib [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/corrib