corporated identity

Text hesla

corporated identity [kóporejted ajden-; angl.] — jednotná prezentácia inštitúcie na verejnosti, ktorej cieľom je spoľahlivá identifikácia (firmy, značky tovaru) a jej nezameniteľnosť (jednotný imidž) s inou inštitúciou. Ako súčasť public relations sa usiluje o vytvorenie pozitívnych vzťahov medzi firmou (jej podnikovou filozofiou, stratégiou) a verejnosťou.

Corporated identity tvoria:

corporate design — jednotný vizuálny štýl (značka, logo, písmo, farba);

corporate communications — jednotná komunikácia (vizuálna komunikácia, public relations, human relations a i.);

corporate culture — podniková kultúra (spôsoby rokovania, zásady riadenia).

Text hesla

corporated identity [kóporejted ajden-; angl.] — jednotná prezentácia inštitúcie na verejnosti, ktorej cieľom je spoľahlivá identifikácia (firmy, značky tovaru) a jej nezameniteľnosť (jednotný imidž) s inou inštitúciou. Ako súčasť public relations sa usiluje o vytvorenie pozitívnych vzťahov medzi firmou (jej podnikovou filozofiou, stratégiou) a verejnosťou.

Corporated identity tvoria:

corporate design — jednotný vizuálny štýl (značka, logo, písmo, farba);

corporate communications — jednotná komunikácia (vizuálna komunikácia, public relations, human relations a i.);

corporate culture — podniková kultúra (spôsoby rokovania, zásady riadenia).

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Corporated identity [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-03-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/corporated-identity