copový sloh

Text hesla

copový sloh — nesprávny názov pre → vrkočový sloh.

Text hesla

copový sloh — nesprávny názov pre → vrkočový sloh.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Copový sloh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/copovy-sloh