concetto

Text hesla

concetto [konče-; tal.] — koncept, v manieristickej a barokovej umeleckej teórii základná myšlienka a výtvarný program diela; dôležitosť autora concetta bola vyjadrená aj jeho uvedením v signatúre diela. V talianskej, francúzskej a španielskej renesančnej, a najmä barokovej poézii jazyková ozdoba, napr. duchaplná slovná hračka, vtipný a prekvapivý nápad, rafinovane rozvitý obraz alebo metafora a pod.

Zverejnené v júli 2001.

Concetto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/concetto