Comoé

Text hesla

Comoé [komoe], tiež Komoé — rieka v západnej Afrike v štátoch Burkina Faso a Pobrežie Slonoviny; dĺžka 813 km, rozloha povodia 82 408 km2, priemerný ročný prietok na dolnom toku 430 m3/s. Pramení v Burkine Faso, na území Pobrežia Slonoviny ústi do Guinejského zálivu. Splavná 50 km od ústia. Na strednom toku na území Pobrežia Slonoviny sa nachádza národný park Comoé (fr. Parc national de la Comoé; vyhlásený 1968, rozloha 11 672 km2, zriadený na ochranu pôvodného biotopu savany) zapísaný 1983 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Zverejnené v júli 2001.

Comoé [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/comoe