combe

Text hesla

combe [komb] — forma georeliéfu, inverzná dolina vo vrcholoch antiklinál; pôvodný názov takýchto dolín vo Švajčiarskej Jure. Odnosom pôvodných antiklinálnych chrbtov sa vytvorí zarovnaný povrch (→ roveň), po ďalšom výzdvihu územia sa začínajú rieky zarezávať v najmenej odolných horninách, ktoré sa objavili na povrchu v obnažených jadrách antiklinál. Na mieste bývalého antiklinálneho chrbta vzniká dolina, ktorej smer je zhodný so smerom antiklinálnej osi. Na Slovensku sú doliny typu combe najmä v Súľovských vrchoch (Súľovská kotlina).

Zverejnené v júli 2001.

Combe [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/combe