CODASYL

Text hesla

CODASYL, angl. Conference on Data Systems Languages — skupina (konferencia) amerických vedcov sformovaná koncom 50. rokov 20. stor. pod záštitou ministerstva obrany USA, zaoberajúca sa jazykmi systémov spracovania údajov; → cobol.

Text hesla

CODASYL, angl. Conference on Data Systems Languages — skupina (konferencia) amerických vedcov sformovaná koncom 50. rokov 20. stor. pod záštitou ministerstva obrany USA, zaoberajúca sa jazykmi systémov spracovania údajov; → cobol.

Zverejnené v júli 2001.

CODASYL [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/codasyl