Clippertonské zlomové pásmo

Text hesla

Clippertonské zlomové pásmo [klypetn-] — výrazné podmorské zlomové pásmo vo východnej časti Tichého oceána predstavujúce sústavu priečnych zlomov a horizontálnych posunov porušujúcich Východný tichomorský chrbát. Pozdĺž zlomov sú miestami pretiahnuté úzke doliny tvaru písmena V. Poruchová zóna má prevažne smer východ – západ a je silno seizmicky aktívna.

Zverejnené v júli 2001.

Clippertonské zlomové pásmo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/clippertonske-zlomove-pasmo