cliff-dwellings

Text hesla

cliff-dwellings [klif duelingz], aj cliff-dwellers, cliff-house — indiánske skalné obydlia (mestá) budované nositeľmi anasazijskej kultúry (asi od roku 100 pred n. l.) v prírodných skalných previsoch z pieskovcových blokov v oblasti, kde sa stretávajú hranice dnešných štátov Colorado, Nové Mexiko, Arizona a Utah v USA. K najznámejším skalným obydliam cliff-dwellings patria Mesa Verde, Chaco Canyon, Aztec, Canyon de Chelly a i.

Zverejnené v júli 2001.

Cliff-dwellings [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cliff-dwellings