Cisneros, Antonio

Text hesla

Cisneros [sis-], Antonio, plným menom Antonio Alfonso Cisneros Campoy, 27. 12. 1942 Lima – 6. 10. 2012 tamže — peruánsky básnik, predstaviteľ Generácie 60 (Generación del 60). V rokoch 1967 – 72 pôsobil ako profesor literatúry v Anglicku a vo Francúzsku, 1974 – 75 v Budapešti. Do povedomia sa dostal básnickými zbierkami Vyhnanstvo (Destierro, 1961) a Dávid (David, 1962). Zbierkami Kráľovské komentáre (Comentarios reales, 1964) a Oslavná pieseň proti mravčiarovi (Canto ceremonial contra un oso hormiguero, 1968) získal významné postavenie v súčasnej hispanoamerickej poézii. Verš využil na interpretáciu histórie Peru z pohľadu utláčaných, používajúc ironický tón a štýl zbavený frázovitosti. V dielach Voda, z ktorej piť ti neprináleží (Agua que no has de beber, 1971) a Ako figovník na golfovom ihrisku (Como higuera en un campo de golf, 1972) sú úvahy o všednom dni nahradené úvahami o samotnom autorovi. Náboženské a sociálne nepokoje inšpirované folklórom zvečnil v diele Kronika o Božom dieťati z Chilcy (Cronica del Niño Jesus de Chilca, 1981). Jeho dielo vyšlo súborne pod názvom Výdavky v noci. Poézia 1961 – 1986 (Por la noche los gatos. Poesía 1961 – 1986, 1989). V roku 1989 vyšla jeho antológia Poézia, príbeh bláznov (Poesía, una historia de locos). Bol nositeľom viacerých ocenení, napr. Ceny Casa de las Américas (1968).

Zverejnené v júli 2001.

Cisneros, Antonio [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cisneros-antonio