cirkumdukcia

Text hesla

cirkumdukcia [lat.] — krúživý pohyb v kĺbe (napr. dolnej končatiny).

Text hesla

cirkumdukcia [lat.] — krúživý pohyb v kĺbe (napr. dolnej končatiny).

Zverejnené v júli 2001.

Cirkumdukcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cirkumdukcia