Čirčik

Text hesla

Čirčik — rieka vo východnej časti Uzbekistanu, pravostranný prítok Syrdarje; dĺžka 155 km, plocha povodia 14 900 km2, priemerný ročný prietok v ústí 221 m3/s. Vyteká z vodnej nádrže Charvak, pred ktorej vybudovaním vznikala sútokom zdrojníc Pskem a Čatkal (pramenia v Ťanšane), predstavujúcich dnes prítoky vodnej nádrže. Tečie úzkou dolinou, ktorá sa od mesta Čirčik rozširuje. Väčšie prítoky: Ugom (pravostranný). Rieka je využívaná energeticky a na zavlažovanie. Väčšie mestá na rieke: Gazalkent a Čirčik, rieka tvorí východnú hranicu hlavného mesta Taškent.

Zverejnené v máji 2003. Aktualizované 22. novembra 2022.

Čirčik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/circik