Čilský prah

Text hesla

Čilský prah — podmorská vyvýšenina vybiehajúca z Východného tichomorského chrbta, tvoriaca južné ohraničenie Čilskej panvy; dĺžka 2 300 km, maximálna šírka 500 km, hĺbka základne 4 000 m. Je budovaná bázickými sopečnými horninami.

Zverejnené v máji 2003.

Čilský prah [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cilsky-prah