čiaška

Popis ilustrácie

R – receptákulum (kvetná časť) G – gynéceum (súbor piestikov) A – andréceum (súbor tyčiniek) C – koruna K – kalich

Text hesla

čiaška — časť kvetu, kvetný orgán. Rozlišuje sa stonková čiaška (kupula), ktorá je miskovite rozšíreným a vyhĺbeným kvetným lôžkom obaľujúcim sčasti kvet, a kvetná čiaška (receptákulum) – zrastené spodné časti kvetu do miskovitého či bankovitého útvaru zrastajúceho niekedy so semenníkom.

Zverejnené v máji 2003.

Čiaška [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ciaska