Chyžné

Text hesla

Chyžné — obec v okrese Revúca v Banskobystrickom kraji v Revúckej vrchovine v doline potoka Muráň, 297 m n. m.; 436 obyvateľov (2018). Existovala už v 13. stor., čo dokladá archeologický nález ranogotického kostola z 2. polovice 13. stor.

Písomne doložená 1427 ako Hyznow, 1435 Husnorow, Hwsnorov, 1551 Hysnyo, 1557 Chisno, 1573 Chysne, 1584 Kysnow, 1773 Csisnyó, Chisnyo, Chissno, 1786 Cschischnyo, 1808 Chisnyo, Chyžno, 1863 – 82 Chisnyó, 1888 – 1902 Hisnyó, 1907 – 13 Hizsnyó, 1920 Chyžné, Chyžnô, 1927 Chyžné.

Patrila panstvu Jelšava, od 16. stor. panstvu Muráň. R. 1566 ju spustošili Turci.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol zvestovania Panne Márii (pôvodne ranogotický z 2. polovice 13. stor., barokovo upravený v 18. stor., opravený v 19. stor. a 1936 – 37; jednoloďový kostol so štvorcovým, rebrovou krížovou klenbou zaklenutým presbytériom, ktorý má maliarsku freskovú figurálnu výzdobu z 2. polovice 14. stor.; neskorogotický hlavný Oltár zvestovania Panne Márii z 1508 z dielne Majstra Pavla z Levoče; drevený kazetový maľovaný strop lode z 1745); zvonica (18. stor.), klasicistický evanjelický a. v. kostol (1785-86, veža 1821-23), budova evanjelickej fary (19. stor.) s pamätnou tabuľou S. Tomášika, ktorý v obci pôsobil (je tam aj pochovaný), pamätná izba S. Tomášika.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 11. februára 2019.

Chyžné [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chyzne