Chvalová

Text hesla

Chvalová, Felfalu — obec v okrese Revúca v Banskobystrickom kraji v Revúckej vrchovine v doline Západného Turca, 227 m n. m.; 200 obyvateľov, 32,5 % slovenskej, 42,5 % maďarskej národnosti (2019).

Písomne doložená 1343 ako Felfalu, 1427 Felsewfalu, 1550 Chwalowa, 1773 Felfalu, Chwalowa, 1786 Félfalu, Chwalowa, 1808 Felfalu, Chwalowá, 1863 – 1902 Felfalu, 1907 – 13 Felsőfalu, 1920 Chválová, 1927 – 38 Chvalová, Felsőfalu, 1938 – 45 Felsőfalu, 1945 – 48 Chvalová, Felsőfalu, 1948 Chvalová.

V 15. stor. patrila Soldosovcom. Počas tureckých vpádov spustošená, znova osídľovaná najmä v 18. stor. R. 1938 – 45 pripojená k Maďarsku.

Archeologické nálezy: osídlenie bukovohorskej a kyjatickej kultúry, stredoveká peňazokazecká dielňa.

Stavebné pamiatky: neskoroklasicistický reformovaný kostol (1875), rímskokatolícky Kostol materstva Panny Márie (polovica 20. stor., prestavaný z neskorobarokovej kúrie z konca 18. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 11. februára 2019.

Chvalová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chvalova