chválospev

Text hesla

chválospev — oslavná pieseň (báseň). V starovekej gréckej a rímskej literatúre predstavovali chválospevy kultové piesne oslavujúce bohov (hymnus, pajan, laudatio), víťazov, hrdinov a ich činy (enkómion, epinikion), príp. smútočné piesne zložené na počesť mŕtvych (thrénos, nénia). V neskorších obdobiach sa oslavný charakter básní bez vyhranenejších tvarových a žánrových vymedzení odráža najmä v hymnickej poézii a v óde.

Prozaickým variantom chválospevu je chváloreč dominujúca najmä v neskorších historických etapách (napr. panegyrika, laudatio funebris).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 16. februára 2021.

Chválospev [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chvalospev