Chvaletice

Text hesla

Chvaletice — mesto v Česku v Pardubickom kraji v okrese Pardubice vo Východolabskej tabuli na ľavom brehu Labe; 3-tis. obyvateľov (2018).

Vzniklo 1975 spojením obcí Telčice a Chvaletice, od 1981 mesto. Už v stredoveku tam bola objavená železná ruda, 1915 otvorená hlbinná mangánová baňa, v 50. rokoch 20. stor. tam pracovala najväčšia povrchová baňa v Čechách. V 60. rokoch bola ťažba zastavená a na mieste bane postavená tepelná elektráreň (budovaná 1973 – 79, výkon 820 MW) pracujúca na báze hnedého uhlia dopravovaného po Labe (od Chvaletíc sa začína splavný úsek Labe pre veľké lode). Riečny prístav.

Text hesla

Chvaletice — mesto v Česku v Pardubickom kraji v okrese Pardubice vo Východolabskej tabuli na ľavom brehu Labe; 3-tis. obyvateľov (2018).

Vzniklo 1975 spojením obcí Telčice a Chvaletice, od 1981 mesto. Už v stredoveku tam bola objavená železná ruda, 1915 otvorená hlbinná mangánová baňa, v 50. rokoch 20. stor. tam pracovala najväčšia povrchová baňa v Čechách. V 60. rokoch bola ťažba zastavená a na mieste bane postavená tepelná elektráreň (budovaná 1973 – 79, výkon 820 MW) pracujúca na báze hnedého uhlia dopravovaného po Labe (od Chvaletíc sa začína splavný úsek Labe pre veľké lode). Riečny prístav.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 9. februára 2019.

Chvaletice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chvaletice