chumáčovitosť vrcholu rajčiaka

Text hesla

chumáčovitosť vrcholu rajčiaka — choroba rajčiaka jedlého (Lycopersicon esculentum) spôsobená viroidmi, prejavujúca sa zastavením rastu vrcholových výhonkov a nahromadením listov na vrchole rastliny.

Zverejnené v apríli 2010.

Chumáčovitosť vrcholu rajčiaka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chumacovitost-vrcholu-rajciaka