Chudý, Jozef

Text hesla

Chudý, Jozef, aj Chudy, József, 14. 6. 1753 Bratislava – 4. 3. 1813 Pešť, dnes súčasť Budapešti — uhorský hudobný skladateľ, dirigent a vynálezca.

V rokoch 1785 – 88 bol kapelníkom opernej spoločnosti v divadle Jána Nepomuka Erdődiho v Bratislave, 1789 – 93 dirigentom v pešťbudínskom nemeckom divadle, od 1793 dirigentom v maďarskej divadelnej spoločnosti Lászlóa Kelemena v Budíne. Jeho spevohra Knieža Pikkó a Jutka Perzsi (Pikkó Hertzeg és Jutka Perzsi) uvedená 1793 v divadle L. Kelemena sa pokladá za prvú maďarskú operu. Jej notový materiál (rovnako tak aj ďalších jeho skladieb) sa však nezachoval. V roku 1787 (štyri roky predtým, ako sa Claude Chappe začal zaoberať myšlienkou optického telegrafu) podal Chudý návrh na zriadenie opticko-akustického telegrafického spojenia medzi Viedňou a Bratislavou (Beschreibung eines Telegraphs, welcher im J. 1787 zu Pressburg in Ungarn ist entdeckt worden). Touto myšlienkou bola inšpirovaná aj jeho opera Telegraf alebo ďalekopis (Telegraph oder die Fernschreibmaschine, 1796).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 13. januára 2021.

Chudý, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chudy-jozef