Chu-nan

Text hesla

Chu-nan, Hunan — provincia v strednej a juhovýchodnej časti Číny v povodí rieky Siang-ťiang južne od stredného toku Jang-c’-ťiangu; rozloha 210 500 km2, 66,445 milióna obyvateľov (2020), administratívne stredisko Čchang-ša. Povrch provincie je väčšinou vrchovinný až hornatinný (maximálna výška územia je okolo 2 000 m n. m.), iba na severovýchode a v dolinách riek je rovinný. Klíma je subtropická vlhká monzúnová s krátkymi zimami, priemernou teplotou v januári 4 – 8 °C, v júli 26 – 30 °C a priemerným ročným úhrnom zrážok 1 250 – 1 750 mm, väčšina zrážok spadne od apríla do júna, asi 40 % z nich je sústredená na náveterné svahy orientované k moru. Hlavné rieky: Jang-c’-ťiang (na hranici s provinciou Chu-pej), Siang-ťiang, Jüan-ťiang; na severovýchode leží veľké jazero Tung-tching-chu. Na území provincie sú fragmenty listnatých a ihličnatých lesov so zásobami hodnotného dreva (o. i. gáfrovníka), na západe vo vyšších horských polohách sú porasty bambusu.

Geopark Lang-šan je jednou z lokalít petrograficky a geomorfologicky atraktívneho územie Tan-sia zapísaného do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Chu-nan je jednou z najúrodnejších poľnohospodárskych oblastí krajiny. Pestuje sa ryža, bataty, kukurica, jačmeň, zemiaky, bavlník, juta, čajovník, podzemnica olejná, sója, cukrová trstina, sezam, cirok, horčica, tabak, ovocné stromy; chová sa dobytok; je rozšírený sladkovodný rybolov. Provincia má priemysel banský (ťažba rúd antimónu z jedných z najbohatších ložísk na svete, ďalej olova, zinku, volfrámu, mangánu, železa, ortuti, čierneho uhlia), hutnícky (spracovanie železných aj neželezných kovov), strojársky (o. i. výroba banských strojov a zariadení), potravinársky, elektrotechnický, textilný, chemický (výroba priemyselných hnojív), drevársky. Mesto Liou-jang je špičkovým svetovým centrom výroby zábavnej pyrotechniky. Tradíciu majú remeslá (výrobky z bambusu, hrnčiarstvo a i.).

Provinciou prechádzajú významné železničné ťahy Peking – Kanton a Šanghaj – Kanton, význam má vodná preprava (najmä po riekach Siang-ťiang a Jang-c’-ťiang a jazere Tung-tching-chu), provincia má šesť letísk (z toho štyri medzinárodné). Väčšinu obyvateľstva (97 %) tvoria Chanovia (vlastní Číňania). Najväčšie mestá: Čchang-ša, Ču-čou, Cheng-jang.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 17. marca 2019.

Chu-nan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chu-nan