chryzomonády

Text hesla

chryzomonády [gr.], Chrysomonadales — rad z oddelenia rôznobičíkaté riasy (Heterokontophyta), trieda žltohnedé riasy. Mikroskopické organizmy s 1 alebo 2 bičíkmi; chloroplasty obsahujú chlofyl a, chlorofyl c, a najmä fukoxantín dodávajúci im charakteristické zlatohnedé sfarbenie. Žijú jednotlivo alebo v kolóniách. Môžu meniť tvar (nemajú bunkovú stenu – sú nahé, napr. druh Ochromonas species) alebo je ich protoplast v schránke (napr. druh Dinobryon species). Rozmnožujú sa pohlavne (izogamiou). Vyskytujú sa najmä ako planktón v chladných a čistých vodách, menej v mezotrofných vodách.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 18. februára 2019.

Chryzomonády [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chryzomonady