Chrysolepis chrysophylla

Text hesla

Chrysolepis chrysophylla [-fi-] — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď bukovité. Do 30 m vysoký strom pochádzajúci zo západu USA, kde rastie na mokrých stanovištiach pozdĺž riek. Má širokú vajcovitú korunu, úzkokopijovité kožovité, okolo 10 cm dlhé listy s hrdzavými chĺpkami na rube, samčie kvety usporiadané v jahňadách a samičie vo zväzočkoch, plody (jedlé oriešky) sú umiestnené po 1 – 4 v ostnatej čiaške.

Zverejnené v apríli 2010.

Chrysolepis chrysophylla [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chrysolepis-chrysophylla