chromatofóbia

Text hesla

chromatofóbia [gr.] — chorobný strach z určitej farby.

Text hesla

chromatofóbia [gr.] — chorobný strach z určitej farby.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Chromatofóbia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chromatofobia