Christos paschón

Text hesla

Christos paschón, Trpiaci Kristus, aj Kristovo utrpenie — po grécky napísaná dráma neznámeho autora pochádzajúca z 11. alebo z 12. stor., v ktorej je v 2 610 veršoch dialogickou dramatizáciou rozvinuté scénické predstavenie o ukrižovaní a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista podľa textov evanjelií: návšteva Kristovho hrobu troma ženami (Mk 16,1 – 8; Lk 24,1 – 9), príchod Petra a Jána k hrobu (J 20,3), stretnutie Márie Magdalény so zmŕtvychvstalým Ježišom (J 20,14).

Zverejnené v apríli 2010.

Christos paschón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/christos-paschon