Chotín

Text hesla

Chotín, Hetény — obec v okrese Komárno v Nitrianskom kraji na nive Žitavy na rozhraní Podunajskej roviny a Hronskej pahorkatiny, 109 m n. m.; 1 377 obyvateľov, 13,3 % slovenskej, 85,2 % maďarskej národnosti (2019).

Písomne doložená 1138 ako Vten, 1223, 1268 Heten, 1272, 1339 Hetyn, 1409, 1414 Heten, 1773 Hetény, 1786 Heteny, 1808, 1863 – 1913 Hetény, 1920 – 38 Hetín, Hetény, 1938 – 45 Hetény, 1945 – 48 Hetín, Hetény, 1948 Chotín.

Vznikla na slovanskom osídlení. Patrila hradu Komárno a panstvu Bana (dnes obec v Komárňansko-ostrihomskej župe, Maďarsko), Ostrihomskému arcibiskupstvu, od 1223 komárňanskému arcidiakonovi, v polovici 16. stor. takmer spustla, v 18. stor. dosídlená z Považia a Gemera. R. 1938 – 45 patrila Maďarsku.

Významná archeologická lokalita, osídlenie jej dnešného intravilánu zaznamenané najneskôr od eneolitu (badenská kultúra), v katastri sa nachádza mnoho archeologických lokalít; žiarové pohrebiská severopanónskej, velatickej a podolskej kultúry, birituálne pohrebisko a sídlisko z neskorej halštatskej doby (vekerzugská kultúra), keltské kostrové pohrebiská, žiarové hroby a sídlisko z laténskej doby, sídlisko a nálezy mincí z rímskej doby, kostrové pohrebiská z 10. stor., sídliská z 11. – 13. stor. a neskorého stredoveku, stredoveké kruhovité opevnenie a románsky kostol z 11. – 13. stor.

Stavebné pamiatky: tolerančný kostol reformovanej cirkvi (barokovo-klasicistický, 1792, prestavaný 1857 – 62, neskôr upravovaný), galéria Lilla (založená 1992, národopisná expozícia Chotína), viaceré pomníky a pamätné tabule.

V katastri sa nachádza prírodná rezervácia Chotínske piesky (vyhlásená 1953, rozloha 7,02 ha) zriadená na ochranu psamofilných a xerotermných spoločenstiev a druhov rastlín i živočíchov. Vinohradníctvo.

Text hesla

Chotín, Hetény — obec v okrese Komárno v Nitrianskom kraji na nive Žitavy na rozhraní Podunajskej roviny a Hronskej pahorkatiny, 109 m n. m.; 1 377 obyvateľov, 13,3 % slovenskej, 85,2 % maďarskej národnosti (2019).

Písomne doložená 1138 ako Vten, 1223, 1268 Heten, 1272, 1339 Hetyn, 1409, 1414 Heten, 1773 Hetény, 1786 Heteny, 1808, 1863 – 1913 Hetény, 1920 – 38 Hetín, Hetény, 1938 – 45 Hetény, 1945 – 48 Hetín, Hetény, 1948 Chotín.

Vznikla na slovanskom osídlení. Patrila hradu Komárno a panstvu Bana (dnes obec v Komárňansko-ostrihomskej župe, Maďarsko), Ostrihomskému arcibiskupstvu, od 1223 komárňanskému arcidiakonovi, v polovici 16. stor. takmer spustla, v 18. stor. dosídlená z Považia a Gemera. R. 1938 – 45 patrila Maďarsku.

Významná archeologická lokalita, osídlenie jej dnešného intravilánu zaznamenané najneskôr od eneolitu (badenská kultúra), v katastri sa nachádza mnoho archeologických lokalít; žiarové pohrebiská severopanónskej, velatickej a podolskej kultúry, birituálne pohrebisko a sídlisko z neskorej halštatskej doby (vekerzugská kultúra), keltské kostrové pohrebiská, žiarové hroby a sídlisko z laténskej doby, sídlisko a nálezy mincí z rímskej doby, kostrové pohrebiská z 10. stor., sídliská z 11. – 13. stor. a neskorého stredoveku, stredoveké kruhovité opevnenie a románsky kostol z 11. – 13. stor.

Stavebné pamiatky: tolerančný kostol reformovanej cirkvi (barokovo-klasicistický, 1792, prestavaný 1857 – 62, neskôr upravovaný), galéria Lilla (založená 1992, národopisná expozícia Chotína), viaceré pomníky a pamätné tabule.

V katastri sa nachádza prírodná rezervácia Chotínske piesky (vyhlásená 1953, rozloha 7,02 ha) zriadená na ochranu psamofilných a xerotermných spoločenstiev a druhov rastlín i živočíchov. Vinohradníctvo.

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 10. februára 2019.

citácia

Chotín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-01-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chotin