Chotča

Text hesla

Chotča — obec v okrese Stropkov v Prešovskom kraji vo východnej časti Ondavskej vrchoviny v doline potoka Chotčianka, 220 m n. m.; 628 obyvateľov (2018). Vo východnej časti chotára sa nachádza sírny prameň.

Písomne doložená 1379 ako Huchina, 1408 Hathchow, Hotcho, 1411 Hathchov, Hotcho, 1430 Hothcza, 1773 Hocsa, Hocza, 1786 Hocscha, 1808 Hócsa, Hoča, Huča, 1863 – 1913 Hocsa, 1920 Hoča, 1927 Chotča.

Do 1379 patrila panstvu Stročín, od 1408 panstvu Stropkov. R. 1408 – 67 bola vo vlastníctve Peréniovcov, nakrátko sa stala kráľovským majetkom. R. 1492 – 96 bola sídlom farnosti, je tam doložený kostol. R. 1568 ju získali Petéovci, 1767 Keglevičovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a remeslami (tkáčstvo, kolesárstvo, kováčstvo a i.).

Stavebné pamiatky: klasicistická rímskokatolícka prícestná kaplnka (1. polovica 19. stor.), rímskokatolícky Kostol najsvätejšieho srdca Ježišovho (1910), gréckokatolícky Chrám sv. Petra a Pavla (1968 – 69, vysvätený 1990).

Text hesla

Chotča — obec v okrese Stropkov v Prešovskom kraji vo východnej časti Ondavskej vrchoviny v doline potoka Chotčianka, 220 m n. m.; 628 obyvateľov (2018). Vo východnej časti chotára sa nachádza sírny prameň.

Písomne doložená 1379 ako Huchina, 1408 Hathchow, Hotcho, 1411 Hathchov, Hotcho, 1430 Hothcza, 1773 Hocsa, Hocza, 1786 Hocscha, 1808 Hócsa, Hoča, Huča, 1863 – 1913 Hocsa, 1920 Hoča, 1927 Chotča.

Do 1379 patrila panstvu Stročín, od 1408 panstvu Stropkov. R. 1408 – 67 bola vo vlastníctve Peréniovcov, nakrátko sa stala kráľovským majetkom. R. 1492 – 96 bola sídlom farnosti, je tam doložený kostol. R. 1568 ju získali Petéovci, 1767 Keglevičovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a remeslami (tkáčstvo, kolesárstvo, kováčstvo a i.).

Stavebné pamiatky: klasicistická rímskokatolícka prícestná kaplnka (1. polovica 19. stor.), rímskokatolícky Kostol najsvätejšieho srdca Ježišovho (1910), gréckokatolícky Chrám sv. Petra a Pavla (1968 – 69, vysvätený 1990).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 10. februára 2019.

citácia

Chotča [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-02-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chotca