Chorváty

Text hesla

Chorváty, Tornahorváti — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji v západnom výbežku Bodvianskej pahorkatiny na nive Bodvy pri jej výtoku do Maďarska, 192 m n. m.; 101 obyvateľov, 32,7 % slovenskej, 67,3 % maďarskej národnosti (2019).

Písomne doložená 1247 ako Huruati, 1773 Horváti, Horváthi, Horwaczik, 1786 Horwathi, Horwacschik, 1808 Horváthi, Horvátčík, 1863 – 1902 Horváti, 1907 – 13 Tornahorváti, 1920 Horvátík, Horváty, 1927 – 38 Horváty, Horváti, 1938 – 45 Tornahorváti, 1945 – 48 Horváty, Horváti, 1948 – 64, 1964 – 91 spolu s obcami Hosťovce a Turnianska Nová Ves zlúčené do obce Nová Bodva, 1991 Chorváty.

Patrila panstvu Turňa, neskôr rodu Horváty. R. 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám nanebovstúpenia presv. Bohorodičky (1765), prícestná kaplnka (2. polovica 20. stor.).

Text hesla

Chorváty, Tornahorváti — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji v západnom výbežku Bodvianskej pahorkatiny na nive Bodvy pri jej výtoku do Maďarska, 192 m n. m.; 101 obyvateľov, 32,7 % slovenskej, 67,3 % maďarskej národnosti (2019).

Písomne doložená 1247 ako Huruati, 1773 Horváti, Horváthi, Horwaczik, 1786 Horwathi, Horwacschik, 1808 Horváthi, Horvátčík, 1863 – 1902 Horváti, 1907 – 13 Tornahorváti, 1920 Horvátík, Horváty, 1927 – 38 Horváty, Horváti, 1938 – 45 Tornahorváti, 1945 – 48 Horváty, Horváti, 1948 – 64, 1964 – 91 spolu s obcami Hosťovce a Turnianska Nová Ves zlúčené do obce Nová Bodva, 1991 Chorváty.

Patrila panstvu Turňa, neskôr rodu Horváty. R. 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám nanebovstúpenia presv. Bohorodičky (1765), prícestná kaplnka (2. polovica 20. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 10. februára 2019.

citácia

Chorváty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-02-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chorvaty