chorošovité

Text hesla

chorošovité — starší názov čeľade húb, v súčasnom systéme trúdnikovité; → trúdnikotvaré.

Text hesla

chorošovité — starší názov čeľade húb, v súčasnom systéme trúdnikovité; → trúdnikotvaré.

Zverejnené v apríli 2010.

citácia

Chorošovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chorosovite