choroba ťažkých reťazcov

Text hesla

choroba ťažkých reťazcov — vzácna porucha imunitného systému patriaca medzi gamapatie, pri ktorej sa v plazme a moči postihnutých nachádzajú monoklonové a nekompletné ťažké reťazce imunoglobulínových molekúl. Podľa prítomnosti ťažkých reťazcov sa rozlišuje choroba alfa (Seligmannova choroba), gama (Franklinova choroba), mí a delta ťažkých reťazcov.

Zverejnené v apríli 2010.

Choroba ťažkých reťazcov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/choroba-tazkych-retazcov