chordektómia

Text hesla

chordektómia [gr.] — odstránenie, vyrezanie hlasivkového väzu.

Text hesla

chordektómia [gr.] — odstránenie, vyrezanie hlasivkového väzu.

Zverejnené v apríli 2010.

Chordektómia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chordektomia