Chodov

Text hesla

Chodov — mesto v Česku v Karlovarskom kraji v okrese Sokolov v Sokolovskej panve; 14-tis. obyvateľov (2018). Priemysel strojársky, kovoobrábací, stavebných materiálov, elektrotechnický (výroba rozvádzačov a stožiarov), tradičná výroba keramiky a porcelánu. V okolí ťažba hnedého uhlia a kaolínu.

Vzniklo v 12. – 13. stor. na základe nemeckej kolonizácie (nemecky Chodau), doložené 1195 – 97 ako dôležitá pohraničná osada s colnicou. R. 1428 rozdelené na Dolní a Horní Chodov, dočasne spojené 1644 – 56, 1869 spojené a vyhlásené za mestečko a 1894 mesto.

Stavebné pamiatky: barokový Kostol sv. Vavrinca (18. stor., postavený na mieste staršieho z 12. stor., upravovaný v 19. stor.), barokový zámok (1710 – 20 a 1810 – 11 bola v zámku založená továreň na kameninu, neskôr aj na porcelán a bol prestavaný a začlenený do areálu továrne), mariánsky stĺp, historizujúci evanjelický kostol (začiatok 20. stor.).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 13. januára 2019.

Chodov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chodov