Chocholná-Velčice

Text hesla

Chocholná-Velčice — obec v okrese Trenčín v Trenčianskom kraji v Považskom podolí na úpätí Bielych Karpát, 220 m n. m.; 1 696 obyvateľov (2018). Miestne časti: Chocholná, Kykula, Velčice.

Vznikla 1960 zlúčením obcí Velčice (písomne doložené 1345 ako Welchycz, 1380 Welczecz, 1394 Welchych, 1409 Wilczicz, 1422 Wlczych, 1430 Welchez, 1437 Vilczicz, 1462 Welchycz, 1486 Wilczicz, 1497 Wylchych, 1506 Wlchycz, 1523 Wylchycz, 1773 Velcsicz, Welczicze, 1786 Welschicz, 1808 Velcsicz, Welčice, 1863 – 1902 Velcsic, 1907 – 13 Velcsőc, 1920 – 60 Velčice) a Chocholná, ktorá vznikla 1944 zlúčením obcí Malá Chocholná (1396 ako Kys Chocholna, 1404 Chocholna, 1405 Kyshoholna, 1420 Hoholná, 1470 Kokholná, 1479 Kychokolna, 1481 Kyshoholna, 1503 Chocholna, 1520 Hochalna, 1598 Kys Kocholna, 1773 Kis-Choholna, Mala Choholna, 1786 Kisch-Chocholna, 1808 Kis-Chocholna, Malá Chocholná, 1863 – 1902 Kischocholna, 1907 – 13 Kistarajos, 1920 – 44 Malá Chocholná) a Veľká Chocholná (1481 ako Naghoholna, 1508 Naghhoholna, 1598 Nagy Kocholna, 1773 Nagy-Choholna, Welka Choholna, 1786 Nagy-Chocholna, 1808 Nagy-Chocholná, Welká Chocholná, 1863 – 1902 Nagychocholna, 1907 – 13 Nagytarajos, 1920 – 44 Veľká Chocholná).

Obce patrili viacerým zemianskym rodinám. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a povozníctvom.

Archeologické nálezy z gravettienu a eneolitu, sídlisko a pohrebisko lužickej kultúry, sídlisko z vrcholného stredoveku, hromadné nálezy mincí zo 17. stor.

Stavebné pamiatky: klasicistická zvonica (1. polovica 19. stor., na prízemí kaplnka), secesná budova základnej školy (1911, podľa návrhu maďarského architekta Gyulu Svába, *1879, †1938).

V katastri obce sa nachádzajú minerálne pramene. Do katastrálneho územia obce zasahuje prírodná rezervácia Prepadlisko (vyhlásená 1986, rozloha 7,8 ha) zriadená na ochranu slatinnej jelšiny a močiarneho biotopu).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 13. januára 2019.

Chocholná-Velčice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chocholna-velcice