Choceň

Text hesla

Choceň — mesto v Česku v Pardubickom kraji v okrese Ústí nad Orlicí na Orlickej tabuli na vodnom toku Tichá Orlice; 8,6 tis. obyvateľov (2018). Priemysel strojársky (výroba chladiarenských a klimatizačných zariadení), potravinársky (mliekarský), kovospracujúci (výroba potrubí), textilný. Železničná križovatka.

Pôvodne trhová osada spomínaná 1227, od 1709 majetok rodu Kinskovcov, 1765 mesto.

Stavebné pamiatky: Kostol sv. Františka Serafínskeho (pôvodne gotický, barokovo prestavaný 1729 – 33, opravený 1936), zvonica (1702 – 03), Kaplnka sv. Anny na cintoríne (1855), zámok (renesančný 1574 – 99, klasicisticky prestavaný v 1. polovici 19. stor., neogotická kaplnka, rozsiahly zámocký park), neorenesančná radnica (1880), neorenesančná škola (1897), mestský špitál (barokový, 1750), dekanstvo (barokové do 1729), mariánsky stĺp na námestí (1760).

Zverejnené v apríli 2010. Aktualizované 13. januára 2019.

Choceň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/chocen